ĐĂNG KÝ NGAY

>

<

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY

<

>

ĐĂNG KÝ NGAY

<

>

Trả góp 0%

CÔNG SỨC LỌC LỚN NHẤT 66 LÍT/GIỜ

TỈ LỆ THU HỒI 2 NƯỚC TINH KHIẾT : 1 NƯỚC THẢI

HỆ THỐNG CẢNH BÁO THAY LÕI LỌC TỰ ĐỘNG

COMBO ƯU ĐÃI

Trả góp 0%

CÔNG SUẤT LỌC LỚN NHẤT 66 LÍT/GIỜ

CÔNG NGHỆ RFID NHẬN DIỆN LÕI LỌC CHÍNH HÃNG

LÕI IN-LINE NGUYÊN KHỐI
CHỐNG RÒ RỈ TỐI ĐA

COMBO ƯU ĐÃI

Trả góp 0%

CÔNG NGHỆ RO - SIDE STREAM BẢN QUYỀN MỸ

TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU CE

TOÀN BỘ CHI TIẾT MÁY ĐẠT CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ NSF

COMBO ƯU ĐÃI

Trả góp 0%

TỰ CHỌN 3 CHẾ ĐỘ NHIỆT

CÔNG NGHỆ RO - SIDE STREAM
BẢN QUYỀN MỸ

LÕI LỌC GAC MIN-TECH BỔ SUNG KHOÁNG CHẤT 

COMBO ƯU ĐÃI

Tìm hiểu thêm về sản phẩm

<

>

>

<

<

>

ĐĂNG KÝ NGAY

RO-SIDE STREAM 2.0
Cho tỉ lệ thu hồi nước tinh khiết cao nhất 2 tinh khiết : 1 nước thải

CÔNG SỨC LỌC LỚN NHẤT 66 LÍT/GIỜ

TỈ LỆ THU HỒI 2 NƯỚC TINH KHIẾT : 1 NƯỚC THẢI

HỆ THỐNG CẢNH BÁO THAY LÕI LỌC TỰ ĐỘNG

COMBO ƯU ĐÃI

Trả góp 0%

TIÊU CHUẨN
CHÂU ÂU CE

Tìm hiểu thêm về sản phẩm

CÔNG NGHỆ RO - SIDE STREAM BẢN QUYỀN MỸ

TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU CE

TOÀN BỘ CHI TIẾT MÁY ĐẠT CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ NSF

COMBO ƯU ĐÃI

Trả góp 0%

TỰ CHỌN 3 CHẾ ĐỘ NHIỆT

CÔNG NGHỆ RO - SIDE STREAM BẢN QUYỀN MỸ

LÕI LỌC GAC MIN-TECH BỔ SUNG KHOÁNG CHẤT

COMBO ƯU ĐÃI

Trả góp 0%

MỎNG GỌN NHẤT

CÔNG SUẤT LỌC LỚN NHẤT 66 LÍT/GIỜ

CÔNG NGHỆ RFID NHẬN DIỆN LÕI LỌC CHÍNH HÃNG

LÕI IN-LINE NGUYÊN KHỐI CHỐNG RÒ RỈ TỐI ĐA

COMBO ƯU ĐÃI

Trả góp 0%

NHẬN TƯ VẤN

CÔNG SỨC LỌC
LỚN NHẤT 66L/GIỜ

LÕI IN-LINE NGUYÊN KHỐI CHỐNG RÒ RỈ TỐI ĐA

HỆ THỐNG CẢNH BÁO
THAY LÕI LỌC TỰ ĐỘNG

3 CHẾ ĐỘ NHIỆT CHO NƯỚC

CÔNG NGHỆ
RO - SIDE STREAM

LÕI LỌC
GAC MIN-TECH

CÔNG NGHỆ
RO - SIDE STREAM

TIÊU CHUẨN
CHÂU ÂU CE

TOÀN BỘ CHI TIẾT MÁY ĐƯỢC NSF KIỂM TRA VÀ CHỨNG NHẬN

LÕI LỌC TÍCH HỢP
5 TRONG 1

CÔNG NGHỆ RFID NHẬN DIỆN LÕI LỌC CHÍNH HÃNG

LÕI IN-LINE NGUYÊN KHỐI VÀ ÍT CÚT NỐI NHẤT CHỐNG RÒ RỈ TUYỆT ĐỐI

3 CHẾ ĐỘ NHIỆT CHO NƯỚC

CÔNG NGHỆ
RO - SIDE STREAM

LÕI LỌC
GAC MIN-TECH

CÔNG SỨC LỌC
LỚN NHẤT 66L/GIỜ

LÕI IN-LINE NGUYÊN KHỐI CHỐNG RÒ RỈ TỐI ĐA

HỆ THỐNG CẢNH BÁO
THAY LÕI LỌC TỰ ĐỘNG

CÔNG NGHỆ
RO - SIDE STREAM

TIÊU CHUẨN
CHÂU ÂU CE

TOÀN BỘ CHI TIẾT MÁY ĐƯỢC NSF KIỂM TRA VÀ CHỨNG NHẬN

LÕI LỌC TÍCH HỢP
5 TRONG 1

CÔNG NGHỆ RFID NHẬN DIỆN LÕI LỌC CHÍNH HÃNG

LÕI IN-LINE NGUYÊN KHỐI VÀ ÍT CÚT NỐI NHẤT CHỐNG RÒ RỈ TUYỆT ĐỐI